Thông Cáo Mời Chích Ngừa Cúm Miễn Phí Ở quận Baltimore tại bảy điểm từ 9 giờ sáng đến trưa vào thứ Bảy ngày 22 tháng 10 năm 2016

Theo tin quận Baltimore Free flu shots this Saturday at seven locations Oct 20, 2016 3:40:00 PM EDT Residents encouraged to come to Super Saturday clinics Baltimore County, Maryland—Today, Baltimore County Executive Kevin Kamenetz, Dr. Gregory Wm. Branch, Director of Health and Human Services and “Sure Shot,” the Department of Health mascot, announced the County’s…

Tham Dự Cuộc Kiểm Phiếu Bầu Cử Các Liên Danh Ứng Cử Vào Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C ., Maryland và Virginia – Nhiệm kỳ 2016-2018

Theo nguồn tin trên mạng của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C ., Maryland và Virginia Xin kính gởi đến Quý Đồng hương, Quý NT và CH…. UBBC xin kính, thân mời Quý Đồng hương và Quý NT và CH dành ít thì giờ quý báu tham dự cuộc bầu cử…Sự tham dự đồng…

Quy Định Về Bầu Cử Ngày Chủ Nhật 24 tháng 7 năm 2016

Theo nguồn tin trên mạng của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C ., Maryland và Virginia Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2016-2018.. Xin chuyển đến Quý Đồng Hương, Quý Niên trưởng và Chiến Hữu… Để tường và theo dỏi… Trân trọng.. TM. Ủy Ban Bầu Cử Bùi Mạnh Hùng 07/11/2016 Số:…

Số thứ tự cho tất cả các Liên Danh

Theo nguồn tin trên mạng của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C ., Maryland và Virginia Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2016-2018 Thưa Quý Vị, Để trả lời chung và không bị hiểu lầm, chúng tôi xin minh xác: 1.- Danh sách ỨCV dưới đây mới được công bố lần thứ…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!