Thư Mời Tham Dự đại lễ Vu Lan Báo Hiếu Tại Chùa Quan Âm

Theo tin Chùa Quan Âm THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ VU LAN , AN VỊ PHẬT CHÙA QUAN ÂM Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa quý Phật Tử! Theo truyền thống Phật Giáo, hằng năm cứ vào độ thu sang, sau ba tháng an cư kiết hạ, ngày rằm…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!